AAA

Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrghariduse eelis akadeemilise hariduse ees on kindel väljund tööturule, mille tõestuseks on kultuuriakadeemia lõpetajate kõrge kutsekindlus. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal, praktika moodustab õppe mahust vähemalt 30%. Õpingute lõpus tuleb sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö, mis loomingulistel erialadel (teater, tants, muusika, käsitöö) on samuti praktilise suunitlusega. Õppe kestus 4 aastat.

Rakenduskõrgharidusõppe läbimine annab lõpetajale Tartu Ülikooli diplomi ja võimaluse jätkata õpinguid järgmisel kõrgharidusastmel - magistriõppes.